Lokalizator

Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę najpopularniejszych krajowych oraz zagranicznych serwisów WMS (Web Map Service) udostępnianych, zgodnie z zaleceniami dyrektywy INSPIRE, publicznie.

 

Serwisy WMS administracji publicznej (krajowej, regionalnej i lokalnej)

Krajowe - Geoportal jest infrastrukturą węzłów budujących Krajową Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP). Udostępnia zasoby takie jak: ortofotomapy, dane katastralne, sozologiczne, hydrologiczne, granice administracyjne oraz działki ewidencyjne.

 • Dane o charakterze katastralnym - http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_dzkat/wmservice.aspx
 • Ortofotomapy - http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx
 • Państwowy Rejestr Granic - http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prg/wmservice.aspx
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prng/wmservice.aspx
 • Rastrowa Mapa Hydrograficzna Polski - http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_hydro/wmservice.aspx
 • Rastrowa Mapa Sozologiczna Polski - http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_sozo/wmservice.aspx
 • Rastrowa Mapa Topograficzna Polski - http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_topo/wmservice.aspx
 • Stacje ASG-EUPOS - http://sdi.geoportal.gov.pl/gm_wms_asg/request.aspx
 • Budynki BDO - http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_budynki_bdot/request.aspx
 • Osnowa - http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_OSNOWY/Request.aspx - NOWOŚĆ !

Wojewódzkie - dane tematyczne dla poszczególnych województw - NOWOŚĆ !

 • Opolskie
  • Klasyfikacja gleb - http://osip.opole.pl/wms_gleb/wmsservice.aspx
  • Pokrycie terenu - http://osip.opole.pl/wms_pokrycie/wmsservice.aspx
  • Struktura władania - http://osip.opole.pl/wms_struktura/wmsservice.aspx
  • Struktura użytkowania - http://osip.opole.pl/wms_uzytki/wmsservice.aspx
  • Ewidencja gruntów i budynków - http://osip.opole.pl/wms_mewid/wmsservice.aspx
 • Kujawsko-Pomorskie
  • Pokrycie terenu - http://geoportal.infoteren.pl/wms_pokrycie/request.aspx
 • Mazowickie
  • MSIP Wrota Mazowasza - http://wrotamazowsza.pl/bgwm/geoserver/wms

Regionalne - serwisy regionalne udostępnianie są przez ośrodki powiatowe i są węzłami infrastruktury KIIP

 • Powiat żarski - http://80.51.166.90/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat złotoryjski - http://95.48.38.10/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat złotoryjski - http://83.17.109.154/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat wołomiński - http://www.geodezja.wolomin.pl/cgi-bin/wolomin
 • Powiat wejherowski - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/wejherowo
 • Powiat warszawskizachodni - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/pwz
 • Powiat turecki - http://turek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat średzki - http://sroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat szczecinecki - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/szczecinek
 • Powiat strzelecki - http://87.205.7.23/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat siemiatycki - http://80.55.169.98/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat pruszkowski - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/pruszkow
 • Powiat poznański - http://podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan
 • Powiat miński - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/minsk
 • Powiat mikołowski - http://mapa.mikolowski.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat mielecki - http://87.116.242.30/wms/geoportal/wms.php
 • Powiat kościerski - http://koscierzyna.podgik.pl/cgi-bin/koscierzyna
 • Powiat kolski - http://kolo.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat kamienna góra - http://87.105.71.90/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat dzierżoniowski - http://83.14.169.242/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat cieszyński - http://cieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat chełmski - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/powiat_chelm
 • Powiat brzeski - http://brzesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat bolesławiecki - http://83.3.14.234/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat aleksandrowski - http://mapa.aleksandrow.pl/wms/wms.php
Lokalne - serwisy lokalne udostepniane przez poszczególne miasta
 • Miasto Chełm - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/chelm
 • Miasto Oleśnica - http://ogc2.opegieka.pl/ara.net/olesnica/wms/Default.aspx
 • Miasto Elbląg - http://ogc2.opegieka.pl/ara.net/elblag/wms/Default.aspx
 • Miasto Bytom - http://sitplan.um.bytom.pl:2080/scripts/isdp.dll/wms
 • Miasto Gliwice - http://test.um.gliwice.pl/portal/isdp/scripts/isdp.dll/wms?&EX_PROFILE=plan05
 • Miasto Warszawa - http://mapa.um.warszawa.pl/mapguide2010/mapagent/mapagent.fcgi? - NOWOŚĆ !

Serwisy WMS o charakterze tematycznym (geologiczne, ekologiczne, leśne, meteorologiczne, parków narodowych itp.)

Geologiczne

 • PIG-MPG 500 - http://ikar.pgi.gov.pl/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/MGP_500
 • PIG Superficial geology - http://ikar.pgi.gov.pl/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/PGI_Superficial_Geology
 • PIG Skorowdz map - http://ikar2.pgi.gov.pl/services/Skorowidze/MapServer/WMSServer

Leśne

 • RDLP Kraków (mapa lasów HCVF) - http://rdlpkrakow.gis-net.pl/wms?
 • RDLP Zielona Góra - http://rdlpzg.gis-net.pl/wms?- NOWOŚĆ !

 Ocrona środowiska

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms? - NOWOŚĆ !

Europejskie serwisy WMS

 JRC - serwisy udostępniane w ramach Wspólnotowego Centrum Badań (Joint Research Centre) 
 • European Soil Database (SOMIS) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Eusoils_WMS?
 • Soil Erosion Risk (PESERA) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/PESERA_WMS?
 • Organic Carbon Content (OCTOP) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Octop_WMS?
 • Multiscale EUropean Soil Information System (MEUSIS) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Meusis_alps?
 • SRTM Ver.IV - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/SRTMV4?
 • Landform Classification - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/SRTMV2_Terrain?
 • Eco-pedological Map of the Alps (ECALP) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Ecalp?
 • Soil Profile Analytical Databases for Europe (SPADE) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Spade_v2?

Pozostałe serwisy

 • Lista serwisów zagranicznych w pliku xml